Bratislava

TVORBA A MANAŽMENT PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH Z EÚ (RE-PAS, KOMPAS)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexné informácie o štrukturálnych fondoch EÚ Vedomosti, nevyhnutné na zvládnutie profesie projektový manažér Zručnosti potrebné na administráciu projektovej dokumentácie Praktické skúsenosti s tvorbou finančného rozpočtu Vedomosti v oblasti riadenia tímu, časový manažment aktivít Skúsenosti s kompletným spracovaním projektu a jeho prezentáciou na PC Zvýšenie možnosti zamestnať sa, získaním nových vedomostí Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze

Cieľová skupina

Evidovaní na UPSVaR v Bratislave, Malackách, Pezinku a Senci a pre samoplatiteľov.

Obsahová náplň

Projektový manažment a prvky riadenia projektového cyklu Orientácia vo fondoch EÚ, zdroje čerpania finančných prostriedkov z EÚ Swot analýza, projektovanie aktivít, propagácia Plánovanie projektu, aktivity, ekonomika a rozpočet Organizácia projektu a budovanie projektového tímu Personálna matica, pozície, kompetencie Implementácia, meranie, kontrola a hodnotenie Praktický príklad tvorby projektu na PC Prezentácia vlastného projektu na PC Každý účastník bude mať k dispozícii na spracovanie projektu PC

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
IVAKS s.r.o.
tel:
+421 903 718 *** zobraziť

mobil:
+421 903 718 *** zobraziť

email:
ivaks@... zobraziť


Adresa
SPŠ Elektrotechnická, Hálová 16, 85101 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/524 915 *** zobraziť

email:
ivaks@... zobraziť

web: www.ivaks.sk/

Adresa
IVAKS
Radlinského 36/B, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)