ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017

Cieľová skupina

učtovníci, ekonomovia, zamestnávatelia, podnikatelia a pod.

Obsahová náplň

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017  

1. Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve.

 • základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,
 • prípravné práce pri účtovnej uzávierke,

2. Inventarizácia majetku a záväzkov.

 • fyzická a dokladová inventúra,
 • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,
 • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,

3. Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke.

 • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,
 • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,
 • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
 • posúdenie reálnosti ocenenia,
 • účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj

4. Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti.

 • splatná daň
 • odložená daň

5. Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky

 • účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát,
 • poznámky (rozdiely medzi obsahom mikro a malých účtovných jednotiek),
 • výkaz Cash flow (iba veľké a SVZ),
 • výročná správa (iba tie, ktoré majú povinný audit),
 • ukladanie účtovnej závierky, oznámení o schválení UZ a správy audítora vrátane výročnej správy) do registra v elektronickej forme

6. Uzavretie účtovných kníh.

7. Zmeny v účtovníctve v roku 2017

8. Diskusia a odpovede na otázky

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania už od septembra 2017 poriada všetky kurzy a školenia vo svojich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Lektor:
Ing. Ondrej Baláž - odborný lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva a daní a audítov

Termíny kurzov

30.01.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
tel:
+421 908 690 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, Školiace centrum - AGENTÚRA APOLLO - inštitút vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)