Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program:

Najdôležitejšie zmeny v zákone o DPH od 1.1.2018

 • Právna úprava vrátenia zloženej zábezpeky na DPH
 • Spresnenie podmienky pre trojstranný obchod
 • Zmena vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla
 • Zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu
 • Daňový zástupca zahraničnej osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného štátu
 • Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred začatím daňovej kontroly

Bezodplatné dodanie tovaru a služby

 • Dary
 • Bezodplatné odovzdanie inžinierskych sietí a komunikácii obci
 • Základ dane pri bezodplatných dodaniach tovaru a služby
 • Vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ k téme bezodplatných dodaní tovaru a služby

Odpočítanie dane – judikatúra Súdneho dvora EÚ

 • Vznik práva na odpočítanie DPH
 • Hmotno – právne podmienky na odpočítanie DPH
 • Formálno – právne podmienky na odpočítanie DPH
 • Vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ k téme odpočítania DPH

Diskusia k aktuálnym problémom pri uplatňovaní DPH

Prednášajúci: 

JUDr. Alena ZuzikováOdbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Obsahová náplň

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie

09:00 - 10:30 prednáška

10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie

10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky

12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly

13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Termíny kurzov

18.01.2018

čas: 09:00 - 14:30
cena: 72 € (60 € bez DPH)
lektori: JUDr. Alena Zuziková

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Eva Hudecová PhD.
mobil:
+421 918 400 *** zobraziť


Adresa
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
BNC hotel

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.seminare.sfera.sk

Adresa
sféra, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)