Kurz: Časový manažment

Popis kurzu

 • Identifikovať rezervy vo využívaní času a zvládnuť techniky plánovania času, ktoré účastníkom umožnia dosiahnuť vyšší výkon
 • Naučiť sa určovať priority a spracovať týždenný plán
 • Efektívne zvládnuť prácu na viacerých úlohách paralelneObsah kurzu

Časový manažment

 • identifikácia úrovne plánovania času, štyri generácie časového manažmentu
 • prostriedky pre plánovanie času

Analýza využívania času

 • denný záznam, zlodeji času
 • čas, ktorý mám pod kontrolou, čas kde mi program určujú iní
 • úlohy, ktoré plním

Cieľová orientácia

 • stanovovanie cieľov, dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele

Matica časového manažmentu

 • priority, naliehavosť a dôležitosť, ABC metóda

Praktické rady, ako nestrácať čas a ako využívať postavenie vedúceho pre zlepšenie osobného časového manažmentu

 • paretov princíp, delenie veľkých úloh, krivka výkonnosti
 • určovanie časových limitov, kultúra organizácie, externé služby

Týždenný plán

 • princípy zostavovania časových plánov, týždenný plán, denný plán

Dobrý a zlý multitasking

 • ako sa máme vyrovnávať s paralelnou prácou na viacerých úlohách

Viac informácii o kurze na www.fbe.skCieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí cítia priestor pre zlepšenie svojho časového manažmentu.Ak máte pocit, že okolnosti riadia Vaše využívanie času viac ako Vy a radi by ste to zmenili.Ak si chcete nájsť viac času na robenie vecí, o ktorých ste presvedčení, že sú dôležité. potom bude tento kurz pre Vás dobrou pomocou a inšpiráciou k dosiahnutiu týchto cieľov.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor