Kurz: Štandardizácia výrobných procesov - Efektívne pracovné postupy - Standard Work

Popis kurzu

  • Zážitkovou formou ukázať dôležitosť procesných štandardov vo výrobe a v službách.
  • Ukázať praktické postupy vytvárania procesných štandardov vrátane ich vizualizácie

prispôsobenej užívateľom.

  • V porovnaní s najlepšou praxou určiť príležitosti pre zlepšenie vytvárania a dodržiavania

procesných štandardov v podmienkach účastníkov tréningu.Obsah kurzu

Prečo je štandardizácia procesov a postupov dôležitá?

  • Zážitkový tréning so simuláciou procesu, ktorý je potrebné štandardizovať.
  • Ukážky ako aplikáciou procesných štandardov a riadeného PDCA cyklu dosiahneme lepšie

výsledky, v porovnaním s uplatňovaním neštandardizovaných postupov.

  • Zovšeobecnenie skúsenosti a ukážky príkladov z praxe (vizualizácia, príklady).

Ako vysvetliť spolupracovníkom PREČO postupovať podľa štandardov. Ako vytvárať a udržiavať optimálne procesné štandardy?

  • Vytvorenie ukážkových postupov pre vybrané procesy s vizualizáciou.
  • ČO je optimálny postup a AKO sa realizuje.
  • Dokumentácia a vizualizácia postupov vykonávania činností.

Ako vtiahnuť zamestnancov do spoluzodpovednosti za udržiavanie optimálnych štandardov a ich dôsledné dodržiavanie. Prenesenie do vlastnej praxe vo výrobných procesoch alebo v službách.

  • Riešenie problémov aplikácie. Akčný plán pre aplikáciu štandardizácie procesov.

PRÍNOSY ŠTANDARDIZOVANEJ PRÁCE Firme umožňuje: zmenšovať premenlivosť procesov, odstraňovať plytvanie a zmenšovať náklady, zlepšovať kvalitu a skracovať čas procesu bez zvyšovania záťaže ľudí, udržiavať organizačné know-how. Pracovníkovi umožňuje: ľahšie sa naučiť nové úkony, ľahšie zistiť problémy a prispievať svojimi nápadmi k zlepšovaniu.

Viac informácií na www.fbe.skCieľová skupina

Pre manažérov a odborných pracovníkov.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor