Štandardizácia výrobných procesov - Efektívne pracovné postupy - Standard Work

Základné info
 • Termín kurzov: 06.06.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Zážitkovou formou ukázať dôležitosť procesných štandardov vo výrobe a v službách.
 • Ukázať praktické postupy vytvárania procesných štandardov vrátane ich vizualizácie

prispôsobenej užívateľom.

 • V porovnaní s najlepšou praxou určiť príležitosti pre zlepšenie vytvárania a dodržiavania

procesných štandardov v podmienkach účastníkov tréningu.

Cieľová skupina

Pre manažérov a odborných pracovníkov.

Obsahová náplň

Prečo je štandardizácia procesov a postupov dôležitá?

 • Zážitkový tréning so simuláciou procesu, ktorý je potrebné štandardizovať.
 • Ukážky ako aplikáciou procesných štandardov a riadeného PDCA cyklu dosiahneme lepšie

výsledky, v porovnaním s uplatňovaním neštandardizovaných postupov.

 • Zovšeobecnenie skúsenosti a ukážky príkladov z praxe (vizualizácia, príklady).

Ako vysvetliť spolupracovníkom PREČO postupovať podľa štandardov. Ako vytvárať a udržiavať optimálne procesné štandardy?

 • Vytvorenie ukážkových postupov pre vybrané procesy s vizualizáciou.
 • ČO je optimálny postup a AKO sa realizuje.
 • Dokumentácia a vizualizácia postupov vykonávania činností.

Ako vtiahnuť zamestnancov do spoluzodpovednosti za udržiavanie optimálnych štandardov a ich dôsledné dodržiavanie. Prenesenie do vlastnej praxe vo výrobných procesoch alebo v službách.

 • Riešenie problémov aplikácie. Akčný plán pre aplikáciu štandardizácie procesov.

PRÍNOSY ŠTANDARDIZOVANEJ PRÁCE Firme umožňuje: zmenšovať premenlivosť procesov, odstraňovať plytvanie a zmenšovať náklady, zlepšovať kvalitu a skracovať čas procesu bez zvyšovania záťaže ľudí, udržiavať organizačné know-how. Pracovníkovi umožňuje: ľahšie sa naučiť nové úkony, ľahšie zistiť problémy a prispievať svojimi nápadmi k zlepšovaniu.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Robert Klačanský, Karol Horváth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

06.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)