Kurz: Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád

Popis kurzu

 • Zdokonaliť sa v príprave porád.
 • Zvládnuť efektívne viesť pracovné porady.
 • Zefektívniť prípravu príspevkov do porád.Obsah kurzu

EFEKTÍVNE STRETNUTIE

 • deštruktívne a konštruktívne prvky porady

PRÍPRAVA PORADY

 • cieľ porady, program, výber účastníkov, technické zabezpečenie

RôZNE TYPY PORÁD

 • prevádzkové porady(staff meetings)
 • porady riešenia problémov a úloh(focus groups)

VEDENIE PORADY

 • dodržiavanie časového harmonogramu, dohodnutie pravidiel

  spolupráce

 • vedenie diskusie, rôzne typy účastníkov diskusie
 • zvládanie problémových účastníkov porady
 • práca s otázkami a zvládanie opačného názoru

PRÍPRAVA PRÍSPEVKOV

 • cieľ príspevku, obsah príspevku, štruktúra príspevku.

ZÁPIS Z PORADY

 • úlohy, čo, kto, termín, prílohy,
 • rozhodnutia a návrhy

MODELOVÁ PORADA

 • video tréning priebehu porady a jeho analýza.

Viac informácii na www.fbe.skCieľová skupina

Kurz „Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád“ je určený pre pracovníkov, ktorých úlohou je v rôznych situáciách viesť porady a pracovné stretnutia tak, aby boli efektívne.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 200 € bez DPH.Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor