DETAIL KURZU

LEAN II - Value Stream Management

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

V nadväznosti na tréning Lean Management poskytnúť metodiku mapovania, analýzy a zefektívnenia hodnotových tokov vo výrobe a v službách.

Obsah kurzu

1. Ako dosiahnuť efektívne „Lean procesy"

 • Ciele z pohľadu hodnoty pre zákazníka, spôsobilosti, dostupnosti, kapacity a pružnosti.
 • Skracovanie priebežného času procesu.
 • Osem najväčších strát – ich identifikácia a odstraňovanie.
 • Voľba hodnotového toku.

2. Mapovanie súčasného stavu procesu

 • Príprava mapovania (procesy, zber informácií).
 • Zostavenie mapy súčasného stavu.
 • Zákazníci a ich požiadavky, dodávatelia, procesy.
 • Atribúty procesu, komunikácia v rámci hodnotového toku.
 • Na aké dáta sa zameriavať a ako ich zbierať ?
 • Ako zvoliť správny pomer medzi detailom a zrozumiteľnosťou ?

3. Identifikácia metriky zoštíhľovania

 • Ako zvoliť spôsob merania, ktorý umožní monitorovať proces

  zlepšovania a odstraňovania strát ?

 • Zostavenie zoznamu kľúčových metrík a špecifických cieľov

  zákazníka.

 • Identifikácia strát v hodnotovom toku. Čas cyklu procesu. Stanovenie cieľov.

4. Mapovanie budúceho stavu

 • Požiadavky zákazníka. Nástroje nepretržitého toku.

5. Vytvorenie a realizácia plánov zlepšovania

 • Stanovenie úloh (Roadmap)
 • Presnejšia špecifikácia jednotlivých úloh a vytvorenie akčného plánu.

6.Riešenie praktických otázok pri implementácii Lean a softvérová podpora

 • Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility study).
 • Úskalia pri nasadzovaní zlepšení.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Počas tréningu budú účastníci využívať špeciálny softvér VSM so zberom údajov o procese zo smart zariadení.

Cieľová skupina

Seminár Lean Managment je určený najmä pre manažérov, ktorí uvažujú o zavedení, alebo ich podniky už aplikujú metodiky zvyšovania efektívnosti procesov „Six Sigma“ a „Lean Managment“,pre garantov projektov, pre vedúcich tímov zlepšovania pracovníkov v úvode programu prípravy „Black Belts“ a „Green Belts“ a ostatných, ktorí majú záujem blžšie spoznať praktické postupy a skúsenosti z aplikácie filozofie a nástrojov „Six Sigma“ a Lean Managment".

Viac informácií na www.fbe.sk

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať