Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy EN ISO 9001. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému v zmysle normy EN ISO 19011 podľa požiadaviek EN ISO 9001.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú zavedený systém manažérstva podľa normy EN ISO 9001 a zastávajú resp. budú zastávať funkciu manažér kvality, alebo vykonávať činnosť interného audítora.

Obsahová náplň

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy EN ISO 9001, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Lektor:
Ing. Katarína Oravská

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora

Termíny kurzov

29.03.2017 - 30.03.2017
23.05.2017 - 24.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Adresa
Hraničná 2, 040 17 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape