ZÁKONNÍK PRÁCE - PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA + NOVELA ZÁKONA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ZÁKONNÍK PRÁCE – PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA + NOVELA ZÁKONA

Cieľová skupina

Kurz je určený pre ekonomov, mzdárov, personalistov, účtovníkov, zamestnávatelov, podnikatelov a pod.

Obsahová náplň

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení Sonda do problematiky pracovného času, jeho rovnomerného a nerovnomerného rozvrhovania a určovania, čerpania dovolenky a krátenia dovolenky.

Odborný výklad k ustanoveniam §§ 85 až 117 Zákonníka práce

  1. je dobré realizovať pracovnoprávne vzťahy tak, aby súvisiace právne úkony zabezpečovali odborne pripravení zamestnanci, ktorí sa vyvarujú zbytočných vecných a procesných chýb, ktoré môžu zakladať pracovnoprávne spory končiace na súdoch s bremenom finančných strát a s rizikom poškodenia dobrého mena zamestnávateľa ;
  2. školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov, prakticky a bez problémov zvládli všetky právne úkony súvisiace s rozvrhnutím pracovného času a doby odpočinku ;
  3. vedieť sa orientovať pri plánovaní, určovaní a krátení dovolenky znamená, že vaši zamestnanci budú vedieť aplikovať novelizovaný Zákonník práce, účinný ku dňu školenia tak, aby bola dovolenka zamestnancov plánovaná a čerpaná efektívne a naplnila nielen predstavy zamestnávateľa, ale aj oprávnené záujmy zamestnancov ;
  4. veľa zamestnávateľov si neuvedomuje špecifické podmienky pri určovaní nároku na riadnu dovolenku u zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a poskytuje im viac dovolenky, ako im patrí ! Vysvetlíme vám, ako navodíte právny stav s poskytnutí vzorca na výpočet takejto dovolenky ;
  5. na školení sa dozviete všetko o tom, čo to vlastne pracovný čas je, pretože to je čas, za ktorý zamestnanca platíte. Povieme vám o spôsoboch rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, neprekročiteľnom týždennom a dennom absolutóriu pracovného času, rozdielom medzi dĺžkou pracovného času a dĺžkou pracovnej zmeny, používaní konta pracovného času ;
  6. to podstatné o prestávkach v práci, nepretržitom odpočinku medzi zmenami a v týždni je predmetom dnešnej prednášky ;
  7. dozviete sa všetko o špecifikách pracovného času v dňoch pracovného pokoja, pri pracovnej pohotovosti, práci nadčas a o podmienkach nočnej práce ;
  8. pre účastníkov školenia budú na vyžiadanie bezplatne poskytnuté niektoré vzory pracovnoprávnych dokumentov súvisiacich s témou školenia ;
  9. v rámci školenia bude poskytnutá aktuálna informácia o pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1.1.2018 ;

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania Vás už od septembra 2017 privíta v nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií bude pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Lektor:
JUDr. Marián POLAKOVIČ - odborný lektor na pracovné právo s dlhoročnými skúsenosťami a praktickým výkladomtickým výkladom

Termíny kurzov

18.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcová
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, v školiacich priestoroch AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)