ZÁKON O SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ V SÚLADE S VEDENÍM MZDOVEJ AGENDY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ZÁKON O SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ V SÚLADE S VEDENÍM MZDOVEJ AGENDY

Cieľová skupina

Kurz je určený pre ekonomov, mzdárov, personalistov, účtovníkov, zamestnávateľov, podnikateľov a pod.

Obsahová náplň

„VEDENIE MZDOVEJ AGENDY V SÚLADE SO ZÁKONOM O ZDRAVOTNOM A SOCIÁLNOM POISTENÍ, A UPLATŇOVANIE KOORDINAČNÝCH NARIADENÍ EÚ V PRAXI“

  1. Parametre v zdravotnom a v sociálnom poistení – rozsah platby poistného u zamestnancov typu dôchodcovia, študenti na dohodu o brigádnickej práci študentov (vrátane uplatňovania výnimky na neplatenie poistného), študenti na odbornej praxi, zamestnanci s odvodovou úľavou a s odvodovou odpočítateľnou položkou, zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke
  2. Registrácia zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne – zamestnanci s nárokom na pravidelný a nepravidelný príjem (konatelia, poslanci, členovia komisií, výkon funkcie v SVB), čerpanie materskej dovolenky, čerpanie (platenej a neplatenej) rodičovskej dovolenky, čerpanie rodičovskej dovolenky otcom dieťaťa
  3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – registrácia dohodárov (typy dohodárov v prihláškach a odhláškach), vykazovanie neprítomností dohodárov, odvod poistného pri prekročení limitu odmeny z DBPŠ a povinná registrácia študenta na dôchodkové poistenie, súbeh dohody s pracovným pomerom
  4. Vykazovanie preddavkov na zdravotné poistenie – osobitosti pri vykazovaní preddavkov v mesačnom výkaze (dohodári, osoby so zdravotným postihnutím, s uplatnením odvodovej úľavy, príp. odvodovej odpočítateľnej položky), výpočet odvodov z podielov na zisku a ich vykazovanie, odvod poistného z nepeňažných príjmov, postup pri oprave výkazov
  5. Vykazovanie poistného na sociálne poistenie – vykazovanie a odvod poistného v mesačnom výkaze poistného (pri vyplácaní pravidelného príjmu, vyplatenie príjmu počas práceneschopnosti, počas čerpania materskej dovolenky) a vo výkaze poistného (pri vyplatení nepravidelného príjmu, príjmu po skončení pracovného pomeru, vyplatenie príjmu počas trvania rodičovskej dovolenky), opravy výkazov
  6. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – vykazovanie práceneschopnosti zamestnancom a zmeny na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, výpočet s trvaním viac ako 52 týždňov, práceneschopnosť a podanie žiadosti o invalidný dôchodok
  7. Evidenčný list dôchodkového poistenia – vykazovanie údajov u zamestnanca s nárokom na pravidelný a nepravidelný príjem (vrátane dohodárov), vykazovanie odvodov pri úmrtí zamestnanca, riadny a opravný evidenčný list, zvýšenie dôchodkového veku a dopady na vykazovanie v evidenčnom liste dôchodkového poistenia
  8. Zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov pri výkone práce v štátoch EÚ – povinnosti zamestnávateľov a uplatniteľná legislatíva, povinnosti pri krátkodobých zahraničných pracovných cestách voči Sociálnej poisťovni, dlhodobé vyslanie zamestnanca, povinnosti zamestnávateľov a uplatniteľná legislatíva pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania už od septembra 2017 poriada všetky kurzy a školenia vo svojich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová - odborná lektorka na rozbor legislatívnych zmien s ich dopadom na personálno-mzdovú agendu

Termíny kurzov

26.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcová
tel:
+421 908 690 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, Školiace centrum - AGENTÚRA APOLLO - inštitút vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)