ZÁKONNÍK PRÁCE, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA ZÁKONA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ZÁKONNÍK PRÁCE – SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA ZÁKONA

Cieľová skupina

Kurz je určený pre ekonomov, mzdárov, personalistov, účtovníkov, zamestnávateľov, podnikateľov,a pod.

Obsahová náplň

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení Sonda do problematiky skončenia pracovného pomeru s výkladom vplyvu Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. na kvalitu súvisiacich právnych úkonov.

PODMIENKOU ÚSPEŠNEJ PERSONÁLNEJ PRÁCE JE ZNALOSŤ ZÁKLADNÝCH OBSAHOVÝCH A FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁVNYCH ÚKONOV, KTORÉ DENNE REALIZUJEMJE V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH…

  • školenie je určené zamestnávateľom, ktorí majú záujem, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov bez problémov zvládli právne úkony súvisiace s prípravou, založením, zmenami a skončením pracovného pomeru s tým, že budú odborne aplikovať Zákonník práce, účinný od 1.6.2017 ;
  • na školení sa dozviete všetko o zákonných forimách skončenia pracovného pomeru. Upozorníme Vás na skryté nebezpečenstvá súvisiace s dohodami o skončení pracovného pomeru, ktoré sa inak vnímajú ako bezproblémové ;
  • dôležité zmeny pri výpovediach z pracovného pomeru, dôvodoch použitzeľných pre zamestnávateľa a výpovedných dobách potrebujú hlbší výklad a upozornenie na riziká, ktoré súvisia so znalosťou základov občianskeho práva ;
  • Nedodržanie lehôt na doručenie výpovede zamestnancovi je najčastejšou príčinou prehratých súdnych sporov a zamestnávateľ sa nezaobíde bez toho, aby vedel presne vypočítať plynutie objektívnej a subjektívnej lehoty ;
  • Odborne vykonaná ponuka vhodnej práce pri výpovedi je predpokladom úspešnosti ukončenia pracovného pomeru, prácu však netreba ponúknuť zamestnancovi pri všetkých druhoch výpovede. Čo sa na tento účel považuje za vhodnú prácu ? ;
  • nároky na zákonné odstupné a odchodné sa podstatne zmenili a podmienky pre ich výplatu závisia od foriem skončenia pracovného pomeru. Patrí odstupné aj odvolaným a opätovne nevymenovaným resp. nezvoleným funkcionárom firmy ? ;
  • okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočná forma, ktorá sa musí opierať o zákonné dôvody a tak ako výpoveď, potrebuje oporu v pracovnom poriadku zamestnávateľa, ktorý je nenahraditeľným vnútorným predpisom zamestnávateľa hlavne v otázkach porušovania pracovnej disciplíny ;
  • podceňovanie účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru je častým dôvodom neúspešných súdnych sporov. Novelizovaný zákonník práce konečne jasne a zrozumiteľne zadefinoval aj povinnosti zamestnávateľov, ktorí nemajú žiadnych zástupcov zamestnancov ;
  • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sa pre zamestnancov zvýhodnili a preto je namieste, aby zamestnávateľ realizoval právne úkony súvisiace so skončením pracovného pomeru bezchybne ;
  • v rámci školenia bude poskytnutá aktuálna informácia o pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1.1.2018 ;

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania už od septembra 2017 poriada všetky kurzy a školenia vo svojich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Lektor:
JUDr. Marián POLAKOVIČ - odborný lektor na pracovné právo s dlhoročnými skúsenosťami a praktickým výkladomtickým výkladom

Termíny kurzov

23.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
tel:
+421 908 690 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, Školiace centrum - AGENTÚRA APOLLO - inštitút vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)