ZÁKONNÍK PRÁCE A AKTUÁLNA NOVELA, NÁHRADY ŠKÔD A STRÁT V PRACOVNOPRÁVNOM VZŤAHU

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ZÁKONNÍK PRÁCE, AKTUÁLNA NOVELA, NÁHRADY ŠKÔD A STRÁT V PRACOVNOPRÁVNOM VZŤAHU

Cieľová skupina

Kurz je určený pre ekonomov, účtovníkov, mzdárov, personalistov, zamestnávateľov, podnikateľov a pod.

Obsahová náplň

 • Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení

Sonda do problematiky sociálnej politiky zamestnávateľa a náhrady škôd a strát v pracovnoprávnom vzťahu, škodová komisia, druhy zodpovednosti, zabezpečovacie dohody.

 • aktuálna informácia o pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1.1.2018
 • na školení budeme hovoriť o povinnostiach súvisiacich s realizáciou sociálnej politiky zamestnávateľa, procesom vytvárania uspokojivých a dôstojných pracovných podmienok pre prácu, so zabezpečením stravovania a vzdelávania zamestnancov;
 • zdôrazníme potrebu špecifického prístupu k zamestnancom so zdravotným postihnutím, povinnosť zabezpečenia zamestnancov pri dočasnej práceneschopnosti, v starobe a v chorobe, povinnosť vytvárať odlišné pracovné podmienky pre ženy a mužov starajúcich sa o deti a na špecifiká plnenia povinností zamestnávateľa pri úprave pracovného času zamestnancov;
 • povieme všetko o nárokoch na materskú a rodičovskú dovolenku, prestávky na dojčenie, poukážeme na nutnosť vytvárania pracovných podmienok pre mladistvých zamestnancov, význam lekárskej preventívnej prehliadka vo vzťahu k práci a povinnosti pri dodržiavaní zákazu práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti;
 • povieme vám o povinnostiach k predchádzaniu škodám, vysvetlíme problém všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, schodok na zverených hodnotách alebo stratu zverených predmetov, rozsah a spôsob náhrady škody, význam komisii pre posudzovanie škôd a strát;
 • súčasťou problematiky škôd je aj zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, špeciálne za škodu na odložených veciach, škodu pri odvracaní škody, pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, budeme hovoriť tiež o plnení pracovných úloh a priamej súvislosti so vznikom škody;
 • na záver vysvetlíme špecifiká zamestnávania občanov formou dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov;
 • záverečná diskusia a poskytnutie kontaktu na lektora je už bežnou súčasťou našich školení. Obsahom študijného materiálu, ktorý je pripravený pre každého účastníka školenia, budú okrem špecifických pohľadov na problematiku školenia aj niektoré súvisiace vzory právnych úkonov včítane zmlúv na zabezpečenie zodpovednosti z prípadných škôd a strát;
 • v rámci školenia bude poskytnutá aktuálna informácia o pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1.1.2018;
 • diskusia

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania už od septembra 2017 poriada všetky kurzy a školenia vo svojich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Lektor:
JUDr. Marián POLAKOVIČ - odborný lektor na pracovné právo s dlhoročnými skúsenosťami a praktickým výkladomtickým výkladom

Termíny kurzov

15.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 908 690 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, Školiace centrum - AGENTÚRA APOLLO - inštitút vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)