ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 A ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2018

Popis kurzu

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 A ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2018

Obsah kurzu

PROGRAM ŠKOLENIA

Pozývame vás na odborný seminár, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania pred­davkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžete stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2018.

Školenie: „ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017, ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI A LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2018“

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uplatnenie nároku na daňový bonus a jeho osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť), spôsob a formy preukazovania nárokov

Opravy výpočtu dane – opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu FR SR (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku)

Daňové tlačivá - “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2%/3%)“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni - výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu

Legislatívne zmeny k 1.1.2018 – výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, nové príplatky za nočnú prácu a za prácu v sobotu a v nedeľu, priznanie trinástych platov, zmeny pri registrácii do sociálnej poisťovne, zmeny pri platení poistného u dohodárov (dôchodcov), predĺženie dôchodkového veku a dopady na evidenčný list, úprava nezdaniteľných častí základu dane a zavedenie nových daňových úľav (úroky z úverov na bývanie, náklady na kúpelnú starostlivosť)

Školenie sa uskutoční v našich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technikou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, oznámte nám to dva dni vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom.

Tešíme sa na Vás!

Cieľová skupina

Kurz je určený pre ekonomov, účtovníkov, mzdárov, personalistov, zamestnávateľov, SZČO a pod.

Kontaktná osoba

Dana Oravcová
+421 903 242 412
info@agenturaapollo.sk

Organizátor