Projektové riadenie

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 888 € (740 € bez DPH)
  • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,

oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o definovaní a plánovaní projektu, zostavení projektového tímu, riadení projektového cyklu, vytvorení správy o projekte a riadení rizík,

priblížiť metódy projektového riadenia a normy súvisiace s projektovým riadením,

poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú projektoví manažéri v praxi a možnosti riešenia,

nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu.

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu Projektového manažéra.


Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy ,výskumu a športu Slovenskej republiky.

Obsahová náplň

  • Základy projektového riadenia
  • Príprava a plánovanie projektov
  • Riadenie projektov
  • Zostavenie a riadenie projektového tímu
  • Manažment rizík

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 888 €

Dĺžka kurzu: 8 dní

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)