Projektové riadenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,
  • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o definovaní a plánovaní projektu, zostavení projektového tímu, riadení projektového cyklu, vytvorení správy o projekte a riadení rizík,
  • priblížiť metódy projektového riadenia a normy súvisiace s projektovým riadením,
  • poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú projektoví manažéri v praxi a možnosti riešenia,
  • nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu.

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu Projektového manažéra.

Obsahová náplň

  • Základy projektového riadenia
  • Príprava a plánovanie projektov
  • Riadenie projektov
  • Zostavenie a riadenie projektového tímu
  • Manažment rizík

Termíny kurzov

01.10.2018 - 11.10.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 888 € (740 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Agátová 33, 84101 Bratislava - Dúbravka
Penati Club, kongresová miestnosť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)