Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi akreditovaného kurzu Národným inšpektorátom práce získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika.

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platného od 09. 01. 2006, s účinnosťou od 02. 01. 2016 môže odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú záujem získať potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika (BOZP).

Organizuje Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.

Na kurz je potrebné sa prihlásiť, záväzne prihláseným zašleme na otvorenie kurzu osobitnú pozvánku, v ktorej uvedieme tiež spôsob úhrady účastníckeho poplatku.

Časový rozsah kurzu: 176 hod.

Organizácia výučby: vyučovací proces sa bude uskutočňovať formou týždňových sústredení – vždy obtýždeň (1 týždeň kurz, 1 týždeň voľno).

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0911/936–014 alebo 0902/930–212

mail: kurzy.tt@aveducation.sk

Obsahová náplň

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ponuku našich kurzov môžete sledovať na www.naucime.sk alebo www.akademiavzdelavania.sk

Lektor:
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., Ing. Marek Orság, Ing. Tomáš Nižnan

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o odborornej spôsobilosti bezpečnostného technika

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

20.03.2017 - 28.04.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
mobil: +421 911 936 014
e-mail: kurzy@naucime.sk

Adresa
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 0911/936-014 Jazyky: 0902/930-203
email: info@naucime.sk
web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6/96, Trnava Zobraziť na mape