Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi akreditovaného kurzu Národným inšpektorátom práce získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika.

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platného od 09. 01. 2006, s účinnosťou od 02. 01. 2016 môže odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú záujem získať potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika (BOZP).

Organizuje Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.

Na kurz je potrebné sa prihlásiť, záväzne prihláseným zašleme na otvorenie kurzu osobitnú pozvánku, v ktorej uvedieme tiež spôsob úhrady účastníckeho poplatku.

Časový rozsah kurzu: 176 hod.

Organizácia výučby: vyučovací proces sa bude uskutočňovať formou týždňových sústredení – vždy obtýždeň (1 týždeň kurz, 1 týždeň voľno).

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0911/936–014 alebo 0902/930–212

mail: kurzy.tt@aveducation.sk

Obsahová náplň

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ponuku našich kurzov môžete sledovať na www.naucime.sk alebo www.akademiavzdelavania.sk

Lektor:
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., Ing. Marek Orság, Ing. Tomáš Nižnan

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o odborornej spôsobilosti bezpečnostného technika

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
mobil:
+421 911 936 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6/96, Trnava Zobraziť na mape