Kurz: Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe

Popis kurzu

Obsah seminára:

  • spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie
  • najčastejšie vady podaných návrhov na vykonanie exekúcie
  • náhodný výber súdneho exekútora
  • poverenie na vykonanie exekúcie
  • prostriedky ochrany a obrany povinného
  • zmeny v procesnom postupe súdu a účastníkov
  • diskusia.Obsah kurzu

Lektor: JUDr. Daniel Ivanko, PhD. : podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica, pre exekučné a upomínacie konanie, člen občianskoprávneho grémia. Bol členom pracovnej skupiny pre prípravu a aplikáciu zákona o upomínacom konaní a Exekučného poriadku. Vo svojej publikačnej a lektorskej činnosti sa venuje predovšetkým exekučnej agende, v ktorej úspešne obhájil aj dizertačnú prácu s témou: Ochrana a obrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní. Pravidelne sa zúčastňuje odborných vedeckých podujatí v oblasti exekučného práva.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor