VNÚTORNÉ ZDROJE A ICH ROZVÍJANIE

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Vilová 2, Bratislava
  • Cena: 294 € (245 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: v cene sú zahrnuté štúdijné materiály a občerstvenie
  • Organizátor: MEGA Education s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Položili ste si niekedy otázku,

  • v čom spočíva Vaša vnútorná motivácia a čo je zdrojom vašej spokojnosti v práci?
  • či a ako používate svoju moc a osobnú silu v náročných situáciách?

Obsahová náplň

Na tréningu Vnútorných zdrojov a ich rozvíjania budeme hovoriť o

OSOBNOM SMEROVANÍ O rozvoji osobných silných stránok, vízie a autenticite (vnášanie vlastnej špecifickosti do profesionálnej roly), ktoré podporujú efektivitu a prirodzenú motiváciu v práci.

KARIÉRNYCH KOTVÁCH Zameriame sa na spoznanie a preskúmanie tých aspektov v pracovnom živote, ktoré prinášajú vnútornú motiváciu a dlhodobú spokojnosť.

OSOBNEJ SILE a MOCI Plynie z našich zručností, hodnôt a životných skúseností a je ďalším dôležitým zdrojom, pretože nám pomáha udržať si pokoj a vnútornú istotu aj v náročných situáciách. Budeme sa venovať jej rozvoju a kde a ako svoju silu strácame a čo pomáha získať kontakt s ňou.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Pipová
mobil:
+421 948 499 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť


Adresa
Vilová 2, 85101 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť

web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)