Kurz: Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe

Popis kurzu

Obsah:

 • Predzmluvné vzťahy, ktoré predchádzajú vzniku pracovného pomeru
 • Oboznámenie sa s právami a povinnosti , pracovnými a mzdovými podmienkami
 • Pracovná zmluva s mladistvými
 • Informácie, ktoré pri uzatváraní pracovného pomeru môže žiadať zamestnávateľ
 • Zakladanie pracovného pomeru formou písomnej pracovnej zmluvy
 • Náležitosti pracovnej zmluvy
 • Dátum vzniku pracovného pomeru
 • Skúšobná doba
 • Povinnosti zamestnávateľa
 • Povinnosti zamestnanca
 • Druhy pracovného pomeru
 • Delené pracovné miesto
 • Práca na doma, telepráca
 • Diskusia

Lektorka: JUDr. Adriana Ručkayová – advokátka, partnerka advokátskej kancelárie, ktorá je členom HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií založenej s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov.Kontaktná osoba

Ing.Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
info@bpm-educat.com


Organizátor