Kurz: Verejné obstarávanie - Dodávatelia - Ako pripraviť úspešnú ponuku v KOCKE

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aplikáciu pravidiel verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a pri príprave ponúk. Aké sú možnosti prípravy ponuky vo vzťahu k požiadavkám verejných obstarávateľov/ob­starávateľov a na čo si treba dať pozor, ako si brániť svoje práva. Účasť vo verejnom obstarávaní najmä so subdodávateľmi a „inými osobami“ je potrebné starostlivo plánovať a manažovať.Obsah kurzu

  • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme. Špecifikácia zákaziek z hľadiska jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a pravidlá pre ich zadávanie.
  • Súťažné podklady, ich štruktúra a zrozumiteľnosť, oznámenia a výzvy – čo kde hľadať a ako promptne reagovať v zákonných lehotách.
  • Príprava ponuky – formálna, obsahová stránka, príprava ponuky podľa určených podmienok účasti, z hľadiska určeného predmetu zákazky, osobitných zmluvných podmienok, hodnotiacich kritérií.
  • Subdodávatelia a „iné osoby“ a ich postavenie a povinnosti, ako ich správne zapájať do verejného obstarávania v súlade s princípmi ochrany hospodárskej súťaže. Ako ich VO/O hodnotí, pravidlá ich výmeny v procese verejného obstarávania a realizácie zmluvy.
  • Súčinnosť od úspešného uchádzača vyžaduje zákon.
  • Zmluvná voľnosť verzus zákon o verejnom obstarávaní a vyšší princíp verejného záujmu.
  • Blížime sa k úplnej elektronickej komunikácii v procese verejného obstarávania – súboj informačných systémov.
  • Vaše problémy a otázky.Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem sa zúčastniť verejného obstarávania ako dodávateľ – uchádzač. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor