Bratislava

Verejné obstarávanie - Dodávatelia - Ako pripraviť úspešnú ponuku v KOCKE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aplikáciu pravidiel verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a pri príprave ponúk. Aké sú možnosti prípravy ponuky vo vzťahu k požiadavkám verejných obstarávateľov/obstarávateľov a na čo si treba dať pozor, ako si brániť svoje práva. Účasť vo verejnom obstarávaní najmä so subdodávateľmi a „inými osobami“ je potrebné starostlivo plánovať a manažovať.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem sa zúčastniť verejného obstarávania ako dodávateľ – uchádzač. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov.

Obsahová náplň

  • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme. Špecifikácia zákaziek z hľadiska jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a pravidlá pre ich zadávanie.
  • Súťažné podklady, ich štruktúra a zrozumiteľnosť, oznámenia a výzvy – čo kde hľadať a ako promptne reagovať v zákonných lehotách.
  • Príprava ponuky – formálna, obsahová stránka, príprava ponuky podľa určených podmienok účasti, z hľadiska určeného predmetu zákazky, osobitných zmluvných podmienok, hodnotiacich kritérií.
  • Subdodávatelia a „iné osoby“ a ich postavenie a povinnosti, ako ich správne zapájať do verejného obstarávania v súlade s princípmi ochrany hospodárskej súťaže. Ako ich VO/O hodnotí, pravidlá ich výmeny v procese verejného obstarávania a realizácie zmluvy.
  • Súčinnosť od úspešného uchádzača vyžaduje zákon.
  • Zmluvná voľnosť verzus zákon o verejnom obstarávaní a vyšší princíp verejného záujmu.
  • Blížime sa k úplnej elektronickej komunikácii v procese verejného obstarávania – súboj informačných systémov.
  • Vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

28.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)