Detail kurzu

Pôvod tovaru v zahraničnom obchode

Popis kurzu

Cieľom kurzu je správne pochopiť a aplikovať pravidlá pôvodu, spôsob ako získať colné úľavy a zefektívniť Váš obchod. Základom je spôsobilosť preukázania pôvodu tovaru pri dovoze. Zabezpečte odbyt Vašich produktov na trhoch mimo EÚ práve s využitím získania colných úľav na základe preferenčného pôvodu tovaru, a to správnym vystavením sprievodnej dokumentácie k zásielke pre importnú krajinu.

Kurz je vhodný pre všetky obchodné subjekty a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia,spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, obchodníkov,nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Obsah kurzu

Základné pojmy a definície:

 • nepreferenčnýpôvod tovaru
 • preferenčnýpôvod tovaru

 

Preferenčnédohody EÚ – vysvetlenie a význam, štruktúra:

 • colné a daňové územia EÚ
 • zmluvné preferenčné opatrenia (dohody o voľnom obchode, dohody o colnej únii)
 • autonómne preferenčné opatrenia (všeobecný systém preferencií a pod.)
 • hodnotové limity
 • kumulácia pôvodu tovaru

 

Uplatňovanie pravidiel pôvodu:

 • pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod, tarifné zatriedenie, kumulácia, štruktúra protokolov)
 • dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie
 • pravidlá pre výrobky a náhradné diely
 • schválený vývozca - zjednodušený postup
 • záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ZIN)

 

Preukazovanie pôvodu:

 • dôkazy o pôvode
 • vystavovanie osvedčenia o pôvode (EUR 1, EUR-MED, FORM A, vyhlásenie na faktúre)
 • dlhodobé vyhlásenia o pôvode

Kontaktná osoba


+421 911 334 598
vik@vik.sk

Organizátor