Bratislava

Colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 180 € (150 € bez DPH)
 • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je správne sa naučiť aplikovať interpretačné pravidlá pre colnotarifné zatriedenie tovaru i pre využívanie pôvodu. Základom je spôsobilosť správne zatriediť tovar a preukázať pôvod tovaru pri dovoze. Zabezpečiť odbyt Vašich produktov na trhoch mimo Európskej únie s uplatnením colných úľav na základe preferenčného pôvodu tovaru. Správne vystaviť sprievodnú dokumentáciu k zásielke pre importnú krajinu. Preferenčné clo na tovar nepriznávajú colné orgány automaticky. Vaše produkty tak budú konkurencieschopnejšie v dôsledku nižších nákladov. Naučíme Vás ako si uplatniť nárok na nižšie clo.

Určený je pre všetky obchodné subjekty a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, obchodných zástupcov, nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Obsahová náplň

1. Colný sadzobník a zatriedenie tovaru:

 • Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia,poznámky, používanie
 • Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 • Interpretačné pravidlá a ich aplikácia – postup pri zatriedení tovaru
 • TARIC a jeho používanie


2. Pôvod tovaru a pravidlá pôvodu:

 • nepreferenčnýa preferenčný pôvod tovaru
 • colné a daňové územia EÚ
 • zmluvné a autonómne preferenčné opatrenia (zóny voľného obchodu, colné únie, systém GSP)
 • hodnotové limity
 • pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod,sadzobná položka, kumulácia, štruktúra protokolov)
 • dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie
 • schválený vývozca - zjednodušený postup
 • záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení(ZIN)


3. Preukazovanie pôvodu:

 • dôkazy o pôvode a ich vystavovanie (EUR 1, EUR-MED, FORM A,vyhlásenie na faktúre)
 • podporné dokumenty, dodávateľské vyhlásenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 180 €

Dĺžka kurzu: 8 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)