Majstri vo výrobe

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi získajú informácie ako lepšie spoznať svojich kolegov, zdokonalia sa v riadení svojich podriadených, spoznajú nové formy vedenia a rozhodovania. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v pozíciách na líniovej a strednej a úrovni riadenia vo výrobných spoločnostiach.

Cieľová skupina

Tréning je určený predovšetkým pre majstrov vo výrobe, teamleaderov a líniových manažérov.

Obsahová náplň

„Majster“ – jeho funkcie a úlohy

 • majster – riadiaci pracovník, vodca, kouč, priateľ, šéf, jeho úloha smerom k podriadeným a nadriadeným

Komunikácia

 • komunikácia s jednotlivcom a so skupinou
 • Tri kruhy – tím/jednotlivec/úloha
 • komunikácia v krízových situáciách

Typológia osobnosti

 • typológia ľudí podľa Junga
 • aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na jednanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie jednania správnym smerom.
 • praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

Štýly vedenia ľudí

 • riadenie
 • koučing
 • podpora
 • delegovanie

Transakčná analýza

 • využitie TA v komunikácií a riadení ľudí
 • egostavy
 • pozitívne a negatívne pôsobenie

Stanovenie cieľov

 • metóda stanovovania cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovanie cieľov

„Pomôcky“ pre Vás

 • spätná väzba – možnosti, zásady a formy poskytovania
 • praktický nácvik podávania spätnej väzby
 • podpora a pochvala

Plánovanie času a aktivít

 • pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
 • zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
 • praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov

Termíny kurzov

24.04.2018 - 25.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Migát Mgr.
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
Brezová 86, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)