DETAIL KURZU

MS Excel 2016 / 2013 - nástroje PowerPivot a PowerView

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad základných pojmov a nástrojov z oblasti databáz a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich použitie na riešenie typických úloh z databázovej pra­xe.

Ďalšie možnosti spolupráce s databázami sa preberajú v kurze MS Excel – práca s databázou vo VBA.

Obsah kurzu

 • Základné pojmy a princípy databázového spracovania údajov
  • databáza, tabuľka, riadok, stĺpec, typy údajov, väzby medzi tabuľkami
  • prístup k údajom, pohľady, uložené procedúry
  • nástroje a jazyky na vyhľadávanie údajov
  • analógie a rozdiely oproti interným dátam v programe MS Excel
 • Možnosti spolupráce s databázami v programe MS Excel
  • prístup k databázam – OLE DB, ODBC
  • definícia dátových zdrojov v systéme Windows
  • interné nástroje programu na vyhľadávanie a výber údajov z databáz
  • import údajov z rôznych dátových zdrojov
  • export údajov zo zošitu v rôznych dátových formátoch – vrátane XML
 • Použitie programu MS Query
  • údajové zdroje podporované MS Query
  • práca s tabuľkami a ich stĺpcami, prepojenie tabuliek
  • výber a transformácia údajov, výpočty a použitie funkcií
  • výber a usporiadanie záznamov
 • Spracovanie databázových údajov v prostredí MS Excel
  • výber a usporiadanie záznamov
  • tvorba súhrnov a práca s nimi
  • kontingenčná (krížová) tabuľka
  • práca s databázovými funkciami
  • formuláre

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s možnosťami spolupráce programu s databázami.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor