Kurz: MS Excel 2016 / 2013 - analýza databázových údajov - OLAP

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad základných pojmov a nástrojov v oblasti analýzy dát technikou OLAP a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich typické použitie.Obsah kurzu

 • Základné pojmy a princípy OLAP
  • multidimenzionálna analytická kocka
  • fakty – numericky vyjadrené hodnoty, ktoré sú predmetom analýzy
  • dimenzie – analytické kritériá na posudzovanie faktov, ktoré možno rôzne kombinovať a filtrovať
  • princíp analytického spracovania údajov, hierarchický charakter dimenzií
 • Analytická databáza – ukážka
  • návrh analytickej kocky
  • plnenie kocky predspracovanými dátami z produkčnej databázy
 • Off-line analýza údajov – statický dátový zdroj
  • analytické kocky uložené v dátových súboroch
  • prístup k súborom z programu MS Excel
  • možnosti analýzy údajov
 • On-line analýza údajov – MS SQL Server OLAP (SSAS)
  • prístup k databáze OLAP z programu MS Excel
  • možnosti analýzy údajov
 • Doplnkové nástroje na prácu so serverom OLAP v prostredí MS Excel (extensions)
  • OLAP PivotTable Extensions (CodePlex)

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami analytického spracovania databázových údajov technikou OLAP.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor