Bratislava 35

MS Excel 2016 / 2013 - makrá a úvod do VBA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia používať makrá, čítať a upravovať jednoduchý programový kód v jazyku VBA a písať vlasné programové nástroje na automatizáciu jednoduchších úloh.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov programu MS Excel, ktorí chcú čo najviac automatizovať svoju prácu s tabuľkami pomocou makier alebo v jazyku VBA.

Obsahová náplň

 • Makrá a ich použitie v programe MS Excel
  • makro ako nástroj na záznam a mechanické zopakovanie zvolenej postupnsti krokov
  • záznam makra a jeho označenie „horúcou“ klávesou
  • spúšťanie a ladenie makier
  • zobrazenie zaznamenaného makra v kóde VBA
  • úprava kódu makra – odstraňovanie nadbytočných riadkov, úprava príkazov
 • VBA ako silný nástroj na automatizáciu procesov v programe MS Excel
  • význam a možnosti použitia
  • charakter programovacieho jazyka
  • pracovné (vývojové) prostredie
 • Úvod do programovania v jazyku VBA
  • dátové typy – numerické, znakové, dátumové, objektové
  • premenné, polia, konštanty
  • výrazy a operátory – aritmetické, znakové, relačné, logické
  • použitie štandardných funkcií
  • riadenie behu programu – podmienky, cykly, volanie procedúr, odovzdávanie parametre
  • objekty, vlastnosti, metódy a udalosti objektov
 • Objektový model vnútorného sveta programu MS Excel
  • práca so zošitmi a listami tabuľkových súborov
  • otvorenie zošita
  • prístup k jednotlivým listom v zošite
  • prístup k jednotlivým bunkám listu, práca s rozsahom buniek
 • Možnosti spúšťania programových modulov
  • definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
  • ovládacie prvky na liste
  • panely nástrojov a ponuky – tvorba a použitie
  • udalosti listu a súboru MS Excel – open event

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)