Bratislava 35

MS Word 2016 / 2013 - pre mierne pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

Hlavná časť kurzu je zameraná na podrobné zvládnutie najčastejšie používaných služieb programu a na získanie určitej zručnosti pri tvorbe bežných i náročnejších dokumentov.

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov textového editora MS Word, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a prakticky si precvičiť efektívne pracovné postupy pri tvorbe kvalitných dokumentov.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Základy práce s textom a dokumentom – rekapitulácia
  • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu, formy zobrazenia dokumentu
  • zápis a úprava textu, členenie textu, typy písma, grafické prvky
  • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie textu, viacnásobný výber textu, úprava označeného textu
  • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače
 • Formát a štýl textu – znaky a odstavce
  • formát znaku – typ, veľkosť a tvar písma, indexy, podčiarknutie, iné efekty
  • formát odstavca – zarovnanie, riadkovanie, ohraničenie a tieňovanie textu a strán
  • odsadenie, odrážky a číslovanie odstavcov, viacúrovňové číslovanie
  • kopírovanie formátu odstavca
  • inteligentné značky
  • štýl znaku, štýl odstavca, hierarchia štýlov, definícia a použitie štýlov
  • podokno úloh Štýly a Formátovanie
 • Parametre strany
  • vzhľad strany, stĺpce, oddiely, tabelátory, pozadie, zalamovanie strán
  • záhlavie a päta strany, číslovanie strán, poznámky pod čiarou, vodoznaky

2. DEŇ

 • Tabuľky, ich tvorba a spracovanie
  • kreslenie a úprava tabuľky pomocou myši, formátovanie tabuľky, autoformát, obtekanie textu
  • vnorené tabuľky, vzorce v tabuľke, import údajov do tabuľky, grafy a ich úprava
 • Kreslenie, diagramy, obrázky, špeciálne efekty s písmom
 • Ďalšie nástroje a služby
  • pohyb, hľadanie a náhrady v texte, použitie zvislého posuvníka, MS IntelliMouse
  • práca vo viacerých jazykoch
  • kontrola gramatiky a pravopisu, delenie slov, automatické opravy v texte
  • verzie a revízie dokumentov, komentáre, korektúry, porovnanie a zlúčenie dokumentov, tímová spolupráca
  • hromadná korešpondencia, listy, adresy, obálky, zdroj dát
  • súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
  • konverzie textov pre rôzne verzie programu, import textov z iných editorov (T602)
 • Šablóny
  • tvorba a použitie
  • vzorové dokumenty a formuláre – list, zmluva, faktúra a pod.
 • Nastavenie pracovného prostredia – používateľský profil
  • panely nástrojov, automatické ukladanie dokumentov, ochrana proti makrovírusom a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu – textové polia, matematické výrazy, iné objekty, polia, podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)