Bratislava 35

MS Word 2016 / 2013 - pre pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k bežnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

V hlavnej časti kurzu sa preberajú možnosti automatizácie tvorby dokumentov, spracovanie rozsiahlych dokumentov, práca s tabuľkami, technika hromadnej korešpondencie, textové polia, obrázky a iné grafické objekty. V závere kurzu sa preberá práca v sieti Internet, nastavenie pracovného prostredia a základné princípy tvorby a použitia makier v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých používateľov textového editora MS Word, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a naučiť sa používať niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Základné služby programu – stručná rekapitulácia, otázky a odpovede, tipy a triky
  • práca s textom a dokumentom, prezeranie a tlač dokumentu
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, stĺpce, oddiely
  • formát a štýl textu, ohraničenie a tieňovanie
  • riadiace znaky v texte, vkladanie špeciálnych znakov, klávesové skratky
  • hľadanie dokumentov, korektúry, porovnanie a zlučovanie dokumentov
  • odoslanie dokumentu elektronickou poštou a faxom
  • šablóny, ich tvorba a použitie, vzorové dokumenty, formuláre (list, zmluva, faktúra)
 • Automatizácia tvorby dokumentu
  • automatický formát dokumentu, kontrola a automatické opravy v texte
  • práca s používateľským slovníkom, nastavenie tabuľky automatických opráv
  • automatické číslovanie odstavcov a nadpisov, práca s osnovou dokumentu
  • titulky a krížové odkazy, automatická tvorba obsahu a registra dokumentu
  • vkladanie a aktualizácia polí (aktuálny dátum, čas a pod.)
 • Prepojenie dokumentov, organizácia a tlač rozsiahlych dokumentov
  • hypertextové odkazy v dokumentoch a medzi dokumentami, použitie záložiek
  • vkladanie a spájanie dokumentov, tlač rozsiahlych dokumentov
 • Práca s tabuľkami
  • formátovanie tabuľky, úprava rozmerov a zlučovanie buniek v riadkoch a stĺpcoch, zvislý smer a zarovnanie textu (aj v textových poliach)
  • vzorce a výpočty v tabuľke, usporiadanie údajov, grafy (MS Graph)
  • vkladanie a spracovanie tabuliek programu MS Excel

2. DEŇ

 • Hromadná korešpondencia
  • tvorba formulárov a zoznamov, ich spracovanie a tlač, ochrana dokumentu
  • zdroj údajov (tabuľka, databáza), tvorba a údržba vlastnej databázy adries
 • Textové polia, obrázky a iné objekty (OLE2) – vkladanie a úprava
  • textové polia, prepojenie polí s pretekaním textu, grafické efekty
  • ClipArt – grafické motívy, Automatické tvary – kreslenie, Obrázky
  • WordArt – špeciálne efekty s písmom, Equation – matematické výrazy a rovnice
  • výplne, tieňovanie, priestorové efekty, obtekanie nepravidelných objektov, efekty vodotlače, iné typy objektov
 • Podpora pre sieť Internet / Intranet
  • automatické rozpoznávanie a formátovanie sieťových adries (dokumenty, pošta)
  • vyhľadávanie a prechádzanie dokumentov v sieti Internet / Intranet
  • uloženie dokumentu v tvare HTML, tvorba stránok WWW – stručne, ukážka
 • Nastavenie pracovného prostredia pre pokročilých, práca vo viacerých jazykoch, používateľský profil
  • panely nástrojov, ich umiestnenie a úprava, doplnenie vlastných tlačidiel, vytvorenie vlastných panelov, úprava menu programu
  • ochrana proti makrovírusom
  • nastavenie ďalších parametrov programu v menu „Nástroje – Možností“
 • Makrá a úvod do programovania v jazyku Visual Basic for Applications (VBA) – stručne
  • úvod do práce s makrami, ukážka preddefinovaných makier
  • záznam, spustenie, úprava a ladenie (krokovanie) makra, správa makier

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)