DETAIL KURZU

MS Excel 2016 / 2013 - základy

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie práce s programom MS Excel a na získanie určitej zručnosti pri riešení bežných tabuľkových úloh. Dôraz sa kladie na základné služby programu a individuálnu prácu s účastníkmi.

Na tento kurz nadväzujú kurzy pre mierne pokročilých a pokročilých používateľov programu, v ktorých sa preberajú niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Tabuľkový procesor MS Excel
  • charakteristika, prehľad funkčných možností, princíp činnosti a základné pojmy
  • vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)
 • Základy práce s tabuľkou a dokumentom
  • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
  • pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …)
  • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov
  • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače
 • Formátovanie a úprava tabuliek
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
  • rozmery a hlavičky riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov
  • formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma
  • inteligentné značky
  • štýl údajov, definícia a použitie štýlov

2. DEŇ

 • Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie
  • vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie
  • automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov
  • kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
  • pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov
  • vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov
 • Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami
 • Grafické zobrazenie údajov – typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač
 • Ďalšie nástroje a služby
  • hľadanie a náhrady údajov
  • práca vo viacerých jazykoch
  • kontrola gramatiky a pravopisu, automatické opravy v texte
  • súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
  • podokno úloh Zdroje informácií
  • import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov
  • export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML
 • Šablóny – tvorba a použitie
 • Nastavenie pracovného prostredia – automatické ukladanie dokumentov a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu – krížové (kontingenčné) tabuľky, štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o spracovanie numerických, textových a iných údajov vo forme tabuliek, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi použitia tabuľkového procesora MS Excel. Je vhodný aj pre menej skúsených účastníkov, lebo výuka prebieha voľnejším tempom, čo vytvára dostatočný priestor na individuálnu prácu s účastníkmi a na dôslednejšie precvičenie preberanej problematiky.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor