Bratislava 35

MS Excel 2016 / 2013 - základy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie práce s programom MS Excel a na získanie určitej zručnosti pri riešení bežných tabuľkových úloh. Dôraz sa kladie na základné služby programu a individuálnu prácu s účastníkmi.

Na tento kurz nadväzujú kurzy pre mierne pokročilých a pokročilých používateľov programu, v ktorých sa preberajú niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o spracovanie numerických, textových a iných údajov vo forme tabuliek, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi použitia tabuľkového procesora MS Excel. Je vhodný aj pre menej skúsených účastníkov, lebo výuka prebieha voľnejším tempom, čo vytvára dostatočný priestor na individuálnu prácu s účastníkmi a na dôslednejšie precvičenie preberanej problematiky.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Tabuľkový procesor MS Excel
  • charakteristika, prehľad funkčných možností, princíp činnosti a základné pojmy
  • vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)
 • Základy práce s tabuľkou a dokumentom
  • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
  • pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …)
  • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov
  • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače
 • Formátovanie a úprava tabuliek
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
  • rozmery a hlavičky riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov
  • formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma
  • inteligentné značky
  • štýl údajov, definícia a použitie štýlov

2. DEŇ

 • Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie
  • vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie
  • automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov
  • kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
  • pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov
  • vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov
 • Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami
 • Grafické zobrazenie údajov – typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač
 • Ďalšie nástroje a služby
  • hľadanie a náhrady údajov
  • práca vo viacerých jazykoch
  • kontrola gramatiky a pravopisu, automatické opravy v texte
  • súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
  • podokno úloh Zdroje informácií
  • import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov
  • export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML
 • Šablóny – tvorba a použitie
 • Nastavenie pracovného prostredia – automatické ukladanie dokumentov a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu – krížové (kontingenčné) tabuľky, štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)