Bratislava 35

MS Excel 2016 / 2013 - pre mierne pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

Hlavná časť kurzu je zameraná na podrobné zvládnutie najčastejšie používaných služieb programu a na získanie určitej zručnosti pri riešení bežných i náročnejších tabuľkových úloh.

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a prakticky si precvičiť efektívne pracovné postupy pri tvorbe kvalitných dokumentov.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Základy práce s tabuľkou a dokumentom – rekapitulácia
  • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
  • pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …)
  • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov
  • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače
 • Formátovanie a úprava tabuliek
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
  • rozmery a hlavičky riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov
  • formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma
  • inteligentné značky
  • štýl údajov, definícia a použitie štýlov
 • Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie
  • vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie
  • automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov
  • kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
  • pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov
  • vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov

2. DEŇ

 • Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami
 • Krížové (kontingenčné) tabuľky
 • Grafické zobrazenie údajov – typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač
 • Ďalšie nástroje a služby
  • hľadanie a náhrady údajov
  • práca vo viacerých jazykoch
  • kontrola gramatiky a pravopisu, automatické opravy v texte
  • súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
  • podokno úloh Zdroje informácií
  • import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov
  • export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML
 • Šablóny
  • tvorba a použitie
  • vzorové dokumenty a formuláre – objednávka, faktúra a pod.
 • Nastavenie pracovného prostredia – používateľský profil
  • panely nástrojov, automatické ukladanie dokumentov, ochrana proti makrovírusom a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu – štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre analýzu databázových údajov (OLAP), podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)