Kurz: MS Excel 2016 / 2013 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách

Popis kurzu

Kurz je zameraný na kalkulácie v tabuľkách. Účastníci sa oboznámia s pravidlami na zostavovanie kalkulačných výrazov pre rôzne typy hodnôt, naučia sa používať štandardných funkcie vo výrazoch a vytvárať vlastné.Obsah kurzu

  • Adresovanie buniek vo výrazoch – relatívne, absolútne a zmiešané
  • Vzorce numerické, znakové a logické
  • Vplyv číselných formátov na výpočty
  • Výpočty s percentami, dátumom a časom
  • Agregačné funkcie – sum, average, count, min, max
  • Vkladanie a vnáranie funkcií
  • Hľadanie a odstraňovanie chýb zo vzorcov, zobrazenie závislostí vo vzorcoch
  • Používateľom definované funkcie – ukážka, tvorba a použitie
  • Doplnenie funkcií pomocou doplnkov

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre používateľov programu MS Excel, ktorí chcú lepšie zvládnuť techniku výpočtov v tabuľkách a používanie funkcií vo výrazoch.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor