Kurz: MS Excel 2016 / 2013 - pokročilé štatistické metódy

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia používať špecializované štatistické funkcie a nástroje na analýzu údajov.Obsah kurzu

  • Možnosti štatistických analýz v programe MS Excel
  • Zhrnutie základných štatistických pojmov
  • Štatistické funkcie
  • Základné štatistické ukazovatele, základný štatistický rozbor, histogram
  • Štatistické nástroje
  • Štatistická analýza vývoja ukazovateľov a prognózy – lineárne a exponenciálne regresie a trendy, kĺzavé priemery
  • Testovanie hypotéz
  • Korelácia a kovariancia
  • Rriešiteľ (Solver) na riešenie úloh
  • Využitie kontingečných tabuliek pri štatistických analýzach

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na štatistické spracovanie údajov a precvičiť si ich použitie na konkrétnych príkladoch z praxe.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor