Bratislava 35

MS Excel 2016 / 2013 - pokročilé štatistické metódy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia používať špecializované štatistické funkcie a nástroje na analýzu údajov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na štatistické spracovanie údajov a precvičiť si ich použitie na konkrétnych príkladoch z praxe.

Obsahová náplň

  • Možnosti štatistických analýz v programe MS Excel
  • Zhrnutie základných štatistických pojmov
  • Štatistické funkcie
  • Základné štatistické ukazovatele, základný štatistický rozbor, histogram
  • Štatistické nástroje
  • Štatistická analýza vývoja ukazovateľov a prognózy – lineárne a exponenciálne regresie a trendy, kĺzavé priemery
  • Testovanie hypotéz
  • Korelácia a kovariancia
  • Rriešiteľ (Solver) na riešenie úloh
  • Využitie kontingečných tabuliek pri štatistických analýzach

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)