Bratislava 35

MS Excel 2016 / 2013 - základy práce s databázou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad základných pojmov a nástrojov z oblasti databáz a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich použitie na riešenie typických úloh z databázovej praxe.

Ďalšie možnosti spolupráce s databázami sa preberajú v kurze MS Excel – práca s databázou vo VBA.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s možnosťami spolupráce programu s databázami.

Obsahová náplň

 • Základné pojmy a princípy databázového spracovania údajov
  • databáza, tabuľka, riadok, stĺpec, typy údajov, väzby medzi tabuľkami
  • prístup k údajom, pohľady, uložené procedúry
  • nástroje a jazyky na vyhľadávanie údajov
  • analógie a rozdiely oproti interným dátam v programe MS Excel
 • Možnosti spolupráce s databázami v programe MS Excel
  • prístup k databázam – OLE DB, ODBC
  • definícia dátových zdrojov v systéme Windows
  • interné nástroje programu na vyhľadávanie a výber údajov z databáz
  • import údajov z rôznych dátových zdrojov
  • export údajov zo zošitu v rôznych dátových formátoch – vrátane XML
 • Použitie programu MS Query
  • údajové zdroje podporované MS Query
  • práca s tabuľkami a ich stĺpcami, prepojenie tabuliek
  • výber a transformácia údajov, výpočty a použitie funkcií
  • výber a usporiadanie záznamov
 • Spracovanie databázových údajov v prostredí MS Excel
  • výber a usporiadanie záznamov
  • tvorba súhrnov a práca s nimi
  • kontingenčná (krížová) tabuľka
  • práca s databázovými funkciami
  • formuláre

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)