Kurz: MS Excel 2016 / 2013 - formuláre vo VBA

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia zostavovať formuláre a podrobne sa oboznámia so základnými typmi ovládacích prvkov na nich.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Na čo sú dobré formuláre v programe MS Excel a na čo nie
 • Zapojenie formulárov do pracovného prostredia programu
 • Vytvorenie, spúšťanie, skrývanie a zatváranie formulárov
 • Návrh formulára a vkladanie ovládacích prvkov na formulár- textbox, combobox, button, label, checkbox
 • Práca s najčastejšie používanými prvkami podrobne – textbox a combobox
 • Zapájanie prvkov formulára do procedúr a prepájanie s prostredím MS Excel
 • Udalosti formulára – initialize, terminate, queryclose

2. DEŇ

 • Pokročilé udalosti prvkov na formulára – keyup, keydown, mouseup, mousedown
 • Použitie prvku refedit na formulári
 • Ďalšie typy prvkov – záložky, frame, treeview (strom), listview, calendar, owc components
 • Volanie podformulárov
 • Pripojenie ponukového menu pre prvky formulára – popup menu na pravé tlačítko myši
 • Ukladanie nastavení formulára (napr. aby sa nabudúce spustil so zaškrtnutými možnosťami ako sme nechali naposledy)
 • Otváranie viacerých formulárov naraz, spustenie viacerých inštancií toho istého formulára

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí už vedia programovať vo VBA a chcú sa oboznámiť s technikou tvorby a použitia formulárov.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor