DETAIL KURZU

MS Excel 2016 / 2013 - práca s databázou vo VBA

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia programovo pripojiť k databáze, importovať údaje z databázy do tabuliek a spätne aktualizovať údaje v databáze.

Obsah kurzu

1. DEŇ

  • Objektový model knižnice ADODB na prácu s údajmi v databázach
  • Pripojenie k databáze – objekt Connection
  • Načítanie údajov z tabuliek v databáze – objekty Recordset a Field
  • Vloženie načítaných údajov priamo do hárkov, comboboxov a formulárov
  • Vloženie načítaných údajov do polí a až následne do hárkov – zložitejšie ale rýchlejšie

2. DEŇ

  • Jazyk SQL – príkazy select, insert, update, delete, klauzuly where, order, join
  • Uloženie zmenených údajov späť do databázy
  • Objekty knižnice ADODB podrobnejšie – Connection, Recordset a Field

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí už vedia programovať vo VBA a chcú tento nástroj využiť na automatizáciu práce s databázami.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor