Kurz: MS Access 2016 / 2013 - základy

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad funkčných možností programu, jeho filozofie, ovládania a spôsobu programovania. Výuka je zameraná na praktické zvládnutie obsluhy a použitia programu na konkrétnych príkladoch. Venuje sa najmä „klasickým“ nástrojom na prácu v prostredí Windows.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
  • základné pojmy – databáza, tabuľka, štruktúra tabuľky, položka, relácia
  • návrh databázy, tabuliek a relácií medzi nimi, použitie relačnej databázy
 • Databázový systém MS Access – úvod
  • charakteristika a prehľad funkčných možností, porovnanie s inými systémami
  • vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)
  • vytvorenie novej tabuľky, zmena štruktúry tabuľky, primárny kľúč, indexácia
  • vkladanie a úprava dát v tabuľkách, uloženie a opätovné otvorenie databázy
  • kompresia a šifrovanie databáz, obnovenie poškodenej databázy
 • Výber údajov z databáz (pohľady, dotazy, filtre)
  • čo je to pohľad, dôvody použitia
  • vytvorenie a uloženie pohľadov, výberové pohľady, kritériá v pohľadoch
  • zobrazenie údajov pomocou pohľadov (dynamická sada dát)
  • vypočítavané položky v pohľadoch, pohľady na údaje z viacerých tabuliek
  • tvorba parametrických, krížových a akčných pohľadov

2. DEŇ

 • Formuláre
  • čo je to formulár, dôvody použitia
  • tvorba jednoduchých formulárov
  • zobrazenie údajov tabuľky pomocou formulára, tlač a uloženie formulára
 • Práca so zložitejšími formulármi
  • použitie rôznych ovládacích prvkov, ich vlastnosti, umiestnenie a editácia
  • použitie nezviazaných ovládacích prvkov pre vstup dát
  • tvorba formulárov pre údaje z viacerých tabuliek, formulár a podformuláre
  • použitie výrazov vo formulároch, výpočet súhrnov
  • pridávanie obrázkov, grafov a iných objektov do formulárov

3. DEŇ

 • Výstupné zostavy
  • čo je to výstupná zostava, dôvody použitia
  • ovládacie prvky v zostave, ich vlastnosti, umiestnenie a nastavenie
  • radenie a zoskupovanie v zostave, záhlavie a päta zostavy
  • použitie výrazov v zostavách, výpočet súhrnov (sumáre, priemery a pod.)
  • tvorba jednoduchých zostáv, ich uloženie a tlač
 • Makrá
  • čo je to makro, dôvody použitia
  • vytvorenie makra, zadanie argumentov
  • použitie makra vo formulároch a zostavách, jednoduché príklady
 • Zdieľanie a import údajov z iných databáz, prepojenie s inými programami
  • import údajov z databáz typu DBF, resp. iných
  • zdieľanie objektov pomocou OLE
  • MS Word – hromadná korešpondencia s použitím údajov z databázy MS Access
  • MS Excel – import a export údajov z tabuliek
 • Úvod do tvorby databázových aplikácií – VBA (základné informácie)

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým systémom MS Access v prostredí MS Windows a SharePoint. Je vhodný pre začiatočníkov v oblasti databáz, pre koncových používateľov databázových aplikácií a pre všetkých tých, ktorí chcú vytvárať aplikácie v tomto systéme.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor