Kurz: MS SQL Server 2016 / 2014 - návrh podnikových riešení

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jednotlivých súčastiach SQL Servera a spôsobe ich použitia pri návrhu komplexných OLTP databázových riešení. Dôraz sa kladie najmä na nové technológie – podpora .NET, XML, Service Broker, Notification Services a pod.Obsah kurzu

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov a ostatných záujemcov, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s databázovým systémom MS SQL Server a získať potrebné technické vedomosti na návrh a implementáciu podnikových databázových riešení na báze tohto systému.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor