MS SQL Server 2016 / 2014 - integračné služby

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o možnostiach integračných služieb a naučia sa ich prakticky využívať na hromadné spracovanie a prenos dát a na plnenie dátových skladov.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod
  • prehľad architektúry, prechod od DTS k SSIS
  • základné koncepty a terminológia – dátové sklady, kontajnery, konektivita, úlohy toku dát, obmedzenia
  • Business Intelligence Development Studio – vývojárske prostredie SSIS
  • Runtime pre SSIS
 • Návrh a ladenie balíčkov SSIS
  • SSIS Package Designer
  • balíčky Control Flow – použitie a konfigurácia kontajnerov, úloh a obmedzení
  • balíčky Data Flow – použitie a konfigurácia zdrojov, transformácií a cieľov
  • Data Flow komponenty a ich použitie
  • spúšťanie a ladenie balíčkov, BreakPoint, DataViewer
 • Škálovateľnosť, optimalizácia, konfigurácia a nasadenie balíčkov SSIS
  • stratégia návrhu OVAL – Operations, Volume, Applications, Locations
  • monitorovanie výkonu balíčkov a priebehu dátových tokov
  • konfigurácia a nasadenie balíčkov

2. DEŇ

 • Operácie ETL a dátové sklady
  • úvod do problematiky, základné princípy a operácie
  • logovanie v balíčkoch
  • paralelné operácie
  • sekvenčné kontajnery
  • Lookup Caching
 • Transformácie dát a ich použitie
  • odvodené stĺpce
  • Slowly Changing Dimension
  • Fuzzy Lookup
  • Fuzzy Grouping
  • Data Mining Query
 • Programovateľnosť balíčkov SSIS
  • programovanie úloh a balíčkov
  • skriptovanie úloh a komponentov transformácie
  • netradičné dátové zdroje
  • alternatívne transformácie

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre návrhárov, vývojárov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na hromadný výber, transformáciu a ukladanie údajov v informačných systémoch a s použitím týchto nástrojov na tvorbu dátových skladov. 

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Organizátor