Kurz: MS SQL Server 2016 / 2014 - Reporting Services

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad funkčných možností Reporting Services, ich filozofie, štruktúry a spôsobu použitia. Dôraz sa kladie najmä na návrh reportov, ich zapojenie do programovej aplikácie v prostredí Visual Studio, proces generovania a doručenia reportov, výstupné formáty a otázky bezpečnosti. Výuka je sprevádzaná množstvom ukážok a praktických cvičení.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod
  • určenie a prehľad funkčných možností, hlavné výhody
  • rozdiely medzi verziami Standard, Enterprise, Developer a Evaluation, licencovanie
  • inštalácia
 • Architektúra a komponenty
  • Report Server a jeho databáza (Catalog)
  • aplikačné rozhrania – URL, SOAP, WMI
  • Report Manager, administrátorské nástroje a utility
  • Report Designer
  • nápoveda – Reporting Services Books Online
 • Návrh reportov
  • súbory RDL – Report Definition Language
  • editácia vo formáte XML – zdroj údajov, forma ich prezentácie
  • práca v vývojovom prostredí Visual Studio – Report Designer
 • Report Designer a jeho ovládanie
  • pracovná plocha a režimy zobrazenia
  • Data – databáza a SQL dopyt, použitie transakčných a analytických databáz
  • Layout – grafický návrh formulára reportu
  • Preview – prehliadanie a ladenie reportu
  • Toolbox – Report Items, Fields
  • komponenty a ovládacie prvky – Textbox, Image, Line, Rectangle, ActiveX Control, Subreport
  • prvky na zobrazenie údajov – List, Table, Matrix a Chart
  • dátové typy – String, Boolean, Integer, DateTime, Float, Binary, Variant, VariantArray
  • výrazy a funkcie – syntax jazyka Visual Basic .NET
  • agregačné funkcie – Avg, Count CountDistinct, Max, Min, RowNumber, StDev, StDevP, Sum
  • grafická úprava výstupných zostáv
 • Práca s reportmi vo webovom prehliadači
  • výber, zobrazenie a aktualizácia reportu
  • navigácia po stranách, veľkosť zobrazenia, mapa dokumentu, parametre
  • vyhľadávanie zadaného textu
  • export vo zvolenom formáte

2. DEŇ

 • Výstupné formáty
  • webové – HTML
  • tlačové – TIFF, RTF, PDF
  • dátové – Excel, XML, CSV
 • Hierarchické a interaktívne reporty
  • zoskupenie údajov, agregáty a detaily – hierarchia, rozbaľovanie (drill-down)
  • interaktívne prvky v zostavách – návrh a použitie, parametre SQL dopytu
 • Generovanie a doručenie reportov
  • manuálne – na vyžiadanie (on-demand, pull)
  • automatické – udalosťami riadené (event-based, push)
  • generovanie na základe časových plánov (Scheduling) alebo iných udalostí
  • doručenie e-mailom, formou zdieľaných súborov, do prostredia SharePoint, Office, …
 • Správa a údržba reportovacích služieb a reportov
  • nástroje pre Web, prístup cez URL a SOAP webovej služby
  • nástroje v prostredí Windows, WMI
 • Bezpečnosť
  • role na správu reportovacích služieb
  • role na prístup ku konkrétnym reportom
 • Zabudovanie reportov do vlastných aplikácií
  • webové aplikácie a služby v prostredí .NET
  • windows aplikácie .NET, integrácia prehliadača HTML stránok v okne aplikácie
  • úprava a riadenie výstupných zostáv za behu programu

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov a používateľov databázových aplikácií na platforme MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami využitia Reporting Services na tvorbu tlačových a iných výstupných zostáv v elektronickej a papierovej podobe.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor