Bratislava 35

MS SQL Server 2016 / 2014 - optimalizácia prevádzky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na kľúčové faktory návrhu databáz, ktoré významne ovplyvňujú celkový výkon systému. Účastníci sa naučia optimalizovať uloženie dát, správne nastaviť indexy k tabuľkám, efektívne zostavovať príkazy na prácu s dátami v jazyku SQL, priebežne sledovať výkon systému a správne používať nástroje na meranie a ladenie časovej réžie systému.

Poznatky získane na tomto kurze možno vo veľkej miere aplikovať aj na iných databázových platformách – vrátane systému Oracle.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov databázovách aplikácií, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami optimalizácie výkonu systému pri práci s rozsiahlymi dátami.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Úvod do problematiky
  • identifikácia dotazov, ktoré najviac zaťažujú server, pravidlo 80/20
  • faktory ktoré je možné ovplyvniť pri návrhu databázy
  • faktory ktoré je možné ovplyvniť pri návrhu databázovej aplikácie
  • ako pomôcť databázovému serveru optimálne pochopiť SQL dotaz (aliasy pri dotazoch do viacerých tabuliek…)
  • identifikácia problémov pri vykonávaní SQL dotazov (CPU, pamäť, storage, I/O)
 • Optimalizácia návrhu databázy
  • pravidlá pre návrh databáz, podmienky relačnosti
  • normálne formy
  • typy databáz kedy sú výhodnejšie nenormalizované štruktúry
  • výkon verzus zabezpečenie integrity dát
 • Indexy
  • princíp indexov
  • výhody a nevýhody indexov
  • B*-Tree Indexy
  • ďalšie typy indexov, (funkčné, bitmapové), kedy je ktoré výhodné používať
  • indexy nad stĺpcami s nízkou variabilitou
  • identifikácia nepoužitých indexov
  • klastrové index
 • Použitie kurzorov
  • kedy je výhodné použiť pre výber údajov kurzory
  • zdieľané kurzory
 • Zber štatistík
  • štatistiky (Ako zistiť aké tabuľky sú nad objektmi, ako zhodnotiť, že sú už asi neaktuálne.)
  • štatistiky nad INDEXMI
  • štatistiky nad STLPCAMI. Základná práca s DBMS_STATS. Pojednávanie čo s particiovými objektami.
  • HINTY – najdôležitejšie hinty, dlhšie venovanie, spomenuté najčastejšie hinty, demo príklady

2. DEŇ

 • Optimalizácia utriedenia a spájania
  • optimalizácia utriedenia
  • top N
  • optimalizácia spájania údajov z viacerých tabuliek
  • NESTED LOOPS, SORT MERGE JOIN, HASH JOIN
 • Optimalizácia SQL príkazov
  • Rule Based Optimizer vs. Cost Based Optimizer
  • módy optimizéru CBO, rozdiel módov ALL_ROWS, FIRST_ROWS
  • prístupy k tabuľkovému bloku – ROWID, FULL
  • indexové – UNIQUE SCAN, RANGE SCAN, DESCENDING, INDEX FULL SCAN, FAST FULL SCAN, SKIP SCAN
  • hard parsing vs. soft parsing
  • analýza EXECUTION PLAN, PLAN TABLE
 • Optimalizácia objektov procedurálnej nadstavby (PL/SQL – Oracle, T-SQL –SQL Server2 )
  • optimalizácia základných programových konštrukcií
  • uložené procedúry, funkcie , spúšte
  • procedurálna nadstavba SQL verzus kód v programovacom jazyku
  • uložené procedúry, funkcie , spúšte v programovacom jazyku aplikácie
 • Pokročilejšie témy
  • Dynamic Performance Views
  • vykonávacie plány
  • SQL Trace and TKPROF
  • Optimizer Plan Stability
  • Stored Outlines
  • operačná verzus multidimenziálna štruktúra databázy vhodnosť pre konkrétne scenáre
  • materializované pohľady
  • dočasné tabuľky
  • alternatívne úložiska údajov (indexovo organizované tabuľky, úložiská pre XML) výhody a nevýhody z pohľadu výkonu pre konkrétne scenáre

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)