Bratislava 35

Oracle 12c / 11g - základy a návrh databáz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o základných súčastiach a nástrojoch databázového systému Oracle a naučia sa ich efektívne používať pri tvorbe jednoduchých databáz. Po úvodnej inštalácii a nastavení systému si prakticky vyskúšajú všetky potrebné kroky – návrh databázy, vytváranie tabuliek, indexov, relácií a iných databázových objektov, vkladanie údajov do databázy a ich následná aktualizácia, výber údajov z databázy pomocou základných príkazov v jazyku SQL a úvod do PL/SQL. V závere kurzu sa oboznámia so základmi správy systému a naučia pristupovať k údajom v databázach z najčastejšie používaných klientskych programov.

Získané poznatky možno využiť aj pri rozhodovaní o tom, či Oracle je pre vás tým správnym riešením.

Výuka prebieha vo voľne šíriteľnej (bezplatnej) verzii systému Oracle.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začínajúcich používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho funkčnými možnosťami a naučiť sa vytvárať jednoduché databázy.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Úvod do databázových systémov
  • základné pojmy a dátové modely
  • entito-relačný model a definícia relačnej databázy
  • vzťahy medzi tabuľkami, primárny a cudzí kľúč
  • druhy príkazov SQL a rozdiely medzi nimi – DDL, DML, DCL
 • Vytváranie a údržba tabuliek
  • definícia stĺpcov a dátové typy – čísla, dátumy, znakové reťazce
  • ALTER tabuliek
  • RENAME, TRUNCATE a DROP tabuliek
 • Constraints – nástroje na údržbu konzistencie dát
  • vytváranie a modifikovanie constraints
  • NOT NULL, CHECK, PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY
  • aktivovanie a pozastavenie účinnosti constraints – enable, disable
 • Úvod do jazyka SQL
  • základné princípy
  • príkazy pre definíciu dátových objektov (DDL)
  • príkazy pre manipuláciu s dátami (DML)
  • príkazy pre riadení prístupu k dátam (DCL)
  • riadenie transakcií

2. DEŇ

 • Príkaz SELECT a jeho použitie na výber údajov z databázy
  • operátory a funkcie na prácu s hodnotami – znakové, číselné, dátumové, konverzné
  • operátory na porovnávanie hodnôt – =, <, >, <=, >=, <>
  • operátory BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL, IS NOT NULL
  • logické operátory – AND, OR, NOT
  • klauzula WHERE
  • klauzula ORDER BY
 • Views – pohľady
  • význam a použitie pohľadov
  • vytvorenie, úprava a zrušenie pohľadu
  • SELECT s využitím pohľadov
  • INSERT, DELETE, UPDATE údajov cez pohľad
 • Vytváranie iných objektov
  • sequences, indexes, synonyms, public synonyms
 • Úvod do PL/SQL
  • čo je PL/SQL
  • základné štruktúry PL/SQL

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)