Bratislava 35

Oracle 12c / 11g - programovací jazyk PL/SQL

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na podrobné zvládnutie jazyka PL/SQL a praktické ukážky jeho použitia pri tvorbe programového kódu na spracovanie dát, procedúr, funkcií, triggerov a ďalších prvkov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a pokročilých používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať so systémom pomocou programovacieho jazyka PL/SQL.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Úvod do PL/SQL
  • popis prostredia PL/SQL
  • prehľad typov blokov PL/SQL, generovanie výstupov z blokov
  • vytvorenie a vykonanie jednoduchého anonymného bloku
 • Deklarácia premenných
  • typy identifikátorov v podprogramoch PL/SQL
  • deklarácie a inicializácie premenných
  • skalárne dátové typy a zložené dátové typy
  • väzobné premenné a možnosti ich použitia
 • Tvorba kódu
  • syntaktické pravidlá tvorby príkazov
  • použitie vnorených blokov ako príkazov
  • používanie návestí
  • pridávanie komentárov do kódu
 • Riadenie behu programu
  • podmienky – IF-THEN-ELSE, CASE
  • cykly – FOR, WHILE
  • sekvenčná navigácia – GOTO
 • Použitie SQL v PL/SQL
  • získavanie dát
  • riadenie transakcií
  • práca s kurzormi
  • DML a DDL v PL/SQL
  • zabudované SQL Funkcie

2. DEŇ

 • Záznamy – Records
  • implicitné a explicitné definovanie typu záznamu
  • použitie záznamov
 • Kolekcie – Collections
  • práca s kolekciami
  • Oracle Collection API
 • Ošetrenie výnimiek
  • typy výnimiek a možnosti ich riadenia
  • možnosti zachytenia výnimiek
  • zachytenie používateľom definovaných výnimiek
  • zachytenie nepreddefinovaných chýb Oracle servera
  • hlásenie chýb v aplikáciách
 • Vytváranie programových jednotiek
  • uložené procedúry
  • funkcie
  • balíky
  • triggery

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)