MS SharePoint 2016 / 2013 - ako začať

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s koncepciou a možnosťami využitia systému a spoznajú jeho základné nástroje. Vytvoria si vlastný webový priestor na prácu so systémom a naučia sa pracovať so šablónami, údajmi, súbormi a dokumentmi (MS Office a iné). Ďalej sa naučia používať zdieľané kontakty, kalendár, úlohy a niektoré ďalšie komunikačné nástroje. Stručne sa zoznámia s nástrojmi na tvorbu a úpravu vlastných webových stránok, s možnosťami segmentácie zdieľaných informácií a riadenia prístupu k nim pre jednotlivé úrovne používateľov.

Odborný výklad je spojený s praktickými ukážkami a samostatnými cvičeniami v systéme.

Obsah kurzu

 • Možnosti a typické scenáre použitia systému
 • Weby a pracovné priestory
  • tímový web a jeho štruktúra
  • pracovné priestory dokumentov
  • šablóna tímového webu
  • ovládacie prvky na stránkach
  • prepojenia a oznámenia
 • Práca so súbormi a dokumentmi
  • vytváranie, úprava a ukladanie dokumentov
  • výhradný prístup k dokumentom (check-in) a správa verzií dokumentov
  • spolupráca s programami MS Office
  • knižnice dokumentov, obrázkov a formulárov
  • verejné dokumenty
 • Webové stránky
  • tvorba a úprava vlastných webových stránok
  • obsah a grafická úprava stránok
 • Práca s údajmi
  • zdieľané údaje a zoznamy
  • zdieľané kontakty, kalendár a úlohy, spolupráca s programom MS Outlook
  • práca s databázou
 • Ďalšie služby systému
  • obeh dokumentov (workflow)
  • blogovanie, diskusné panely a prieskumy
  • použitie pracovnej plochy
  • vyhľadávanie v systéme
  • riadenia prístupu k stránkam a súborom
  • SharePoint Designer – význam a ukážka použitia

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre členov a manažérov pracovných tímov, ktorí si chcú vytvoriť spoločné pracovné prostredie pre svoje projekty vo firemnom intranete a zdieľať v ňom všetky potrebné informácie a dokumenty. Kurz ponúka úvod do webového systému MS SharePoint pre začínajúcich používateľov a tvorcov takýchto riešení.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Organizátor