Kurz: MS SharePoint 2016 / 2013 - dátami riadené stránky

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s koncepciou a možnosťami využitia systému SharePoint na prácu s rôznymi typmi externých dátových zdrojov – databázy, webové služby a pod. Naučia sa tieto dáta v prostredí SharePoint prehliadať, filtrovať, formátovať a prezentovať v hierarchických štruktúrach typu Master / Detail.Obsah kurzu

Úvod

 • SharePoint Designer – prehľad
 • otvorenie stránky v SharePoint Designer
 • vytvorenie novej stránky
 • práca s existujúcimi zoznamami a knižnicami
 • úprava zobrazenia dát webovej časti

Práca s dátovými zdrojmi

 • externé zdroje dát
 • XML súbor
 • databáza
 • SOAP-based web service
 • REST-based web service

Business Connectivity Services

 • úvod do služby Business Connectivity Services
 • vytváranie externých typov obsahu
 • vytváranie externých zoznamov
 • úvod do služby Secure Store Service

Dátami riadené web stránky

 • práca s Data View a Data Form Web Parts
 • filtrovanie, radenie a zoskupovanie dát
 • pripojenie webovej časti
 • vytvorenie stránky s master / detail obsahom

Zobrazujeme bohatšie dáta

 • podmienené formátovanie
 • skrytie a zobrazenie dát podmienené ich obsahom
 • použitie vzorcov

Vytváranie vlastných formulárov

 • formulár pre zoznamy a externé zoznamy
 • formulár pre zdroje dát
 • vytvorenie relačného odkazu v Business Connectivity Services
 • formulár vytvorený v InfoPath

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre programátorov a pokročilých používateľov systému Microsoft SharePoint, ktorí chcú využiť externé dátové zdroje na tvorbu dynamických webových stránok.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor