Bratislava 35

Projektové riadenie - základné princípy a nástroje

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na pochopenie základných princípov projektového riadenia a praktické zvládnutie postupov pri plánovaní a riadení projektov. Je obohatený o množstvo príkladov z dlhoročnej praxe lektora v oblasti projektového riadenia. Domov si odnesiete konkrétne návody, ako prakticky rozbehnúť projekt, sledovať jeho jednotlivé etapy, priebežne riešiť problémy a doviesť projekt až do úspešného konca.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project 2007 / 2003 – základy“, v ktorom sa podrobnejšie preberá jeden z najpoužívanejších nástrojov na počítačovú podporu projektového riadenia.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi, pojmami, metódami a nástrojmi používanými v tejto oblasti.

Obsahová náplň

 • Úvod do projektového riadenia, základná terminológia
 • Životný cyklus projektu
 • Trochu projektovej teórie – tri piliere, štandardy, certifikáty
 • IT nástroje na projektové riadenie
 • Základná terminológia – SOW , WBS
 • Začatie projektu
 • Vybudovanie pracovných tímov
 • Dôležitosť komunikačného plánu
 • Metodika detailného plánovania projektu
 • Úvodný workshop – formy a cieľ
 • Kontrolný proces projektu – projekt status, RV
 • Hand-over proces
 • Zakončenie projektu
 • Znalostná databáza

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)