Kurz: Projektové riadenie - základné princípy a nástroje

Popis kurzu

Kurz je zameraný na pochopenie základných princípov projektového riadenia a praktické zvládnutie postupov pri plánovaní a riadení projektov. Je obohatený o množstvo príkladov z dlhoročnej praxe lektora v oblasti projektového riadenia. Domov si odnesiete konkrétne návody, ako prakticky rozbehnúť projekt, sledovať jeho jednotlivé etapy, priebežne riešiť problémy a doviesť projekt až do úspešného konca.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project 2007 / 2003 – základy“, v ktorom sa podrobnejšie preberá jeden z najpoužívanejších nástrojov na počítačovú podporu projektového riadenia.Obsah kurzu

 • Úvod do projektového riadenia, základná terminológia
 • Životný cyklus projektu
 • Trochu projektovej teórie – tri piliere, štandardy, certifikáty
 • IT nástroje na projektové riadenie
 • Základná terminológia – SOW , WBS
 • Začatie projektu
 • Vybudovanie pracovných tímov
 • Dôležitosť komunikačného plánu
 • Metodika detailného plánovania projektu
 • Úvodný workshop – formy a cieľ
 • Kontrolný proces projektu – projekt status, RV
 • Hand-over proces
 • Zakončenie projektu
 • Znalostná databáza

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi, pojmami, metódami a nástrojmi používanými v tejto oblasti.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor