DETAIL KURZU

Skúšanie magnetickou práškovou metódou MT2

Od:

Výskumný ústav zváračský

Bratislava

Popis kurzu

Kurz podľa normy ISO 9712.

Cieľová skupina

Kurz je pre pracovníkov, ktorí vykonávajú nedeštruktívnu kontrolu.

Poznámka k cene

V cene kurzov nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu.

Kontaktná osoba

Rut Balogová, Ing.
+421 2/492 462 79
vzdelavanie@vuz.sk

Hodnotenie
Organizátor