DETAIL KURZU

Projektové riadenie - správa portfólia projektov

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Kurz je zameraný na súbežné riadenie viacerých projektov, ktoré na seba nadväzujú v spoločnej časovej osi alebo zdieľajú spoločné zdroje.

Obsah kurzu

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých projektových manažérov, ktorí chcú zvládnuť súbežné riadenie viacerých projektov so vzájomnými väzbami.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor