Bratislava 35

UML - pre informatikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s vyjadrovacími prostriedkami UML, s rôznymi typmi diagramov a ich sémantikou, s princípmi objektovo orientovanej analýzy vstupných požiadaviek, so základnými pravidlami modelovania a návrhu tried a iných komponentov. Nadobudnuté znalosti si prakticky precvičia v prostredí ArgoUML. Výuka je sprevádzaná množstvom ukážok a cvičení na konkrétnych príkladoch z praxe.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre informatikov, ktorí chcú použiť metodiku a techniku UML na objektovo orientovanú analýzu a návrh software.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Základné pojmy, história a vznik UML
  • princípy softwarového inžinierstva a životný cyklus softwarového projektu
  • predchádzajúce metodológie a rôzne pohľady na architektúru software
  • princípy a štruktúra UML
  • prehľad diagramov UML
 • Modelovanie ako nástroj zachytenia reality
  • princípy objektovo orientovaného analýzy a programovania
  • CASE nástroje podporujúce UML, ich úloha a možnosti
 • Základy práce s ArgoUML
  • identifikácia, analýza a špecifikácia požiadaviek
  • modelovanie použitia
  • zovšeobecňovanie, rozširovanie, začleňovanie
  • analýza modelu – osvedčené postupy
  • analytické vs. implementačné triedy

2. DEŇ

 • Triedy a relácie, dedenie a polymorfizmus
 • Rozhrania a komponenty
 • Packages a namespaces
 • Use-cases a ich realizácia
 • Diagramy – Sequence, stavové, komunikačné, aktivity, nasadenie
 • Rekapitulácia a precvičenie
 • Budúcnosť UML
 • Odkazy na ďalšie štúdium – MDA, UP a OCL

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)