Kurz: Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 4.7 WPF

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia so štruktúrou projektu typu WPF, naučia sa používať nové riadiace prvky na formulároch, pripájať k nim programový kód a na základe toho zostaviť funkčnú aplikáciu.Obsah kurzu

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre tvorcov komplexných programových systémov pre operačný systém Windows, ktorí sa chcú oboznámiť s novou koncepciou vývoja aplikácií pomocou technológií WPF na platforme .NET Framework.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor